Plan zajęć Zielona Góra

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE

Poniżej znajdą Państwo informacje o planie dnia

ŻŁOBEK

PLAN ZAJĘĆ NA WYBRANY DZIEŃ

GODZ.

6.30 - 9.30

Przyprowadzanie dzieci do żłobka

GODZ.

7.00 – 8.30

Grupy połączone** – dzieci są z Opiekunkami w sali Dzwoneczków

GODZ.

8.20 – 8.30

Przyjmowanie dzieci do żłobka
Zabawy dowolne i kierowane przy użyciu zabawek

GODZ.

8.20 – 8.30

Toaleta

GODZ.

8.30 – 9.00

Śniadanie

GODZ.

9.00 – 11.30

Zajęcia edukacyjne, zabawy tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, sensoryczne, artystyczno- twórcze oraz relaksacyjne. Sen*

GODZ.

11.30 – 11.45

Toaleta - przedobiednia

GODZ.

11.45 –12.15

Obiad

GODZ.

12.15 – 14.00

Sen*

GODZ.

ok. 13.30

Podwieczorek I

GODZ.

13.30 – 14.30

Zabawy dowolne i kierowane przy użyciu zabawek

GODZ.

ok. 14.30

Podwieczorek II

GODZ.

14.30 – 15.30

Toaleta i zabawy

GODZ.

ok.15.30 – 17.00

Zabawy dowolne i tematyczne przy użyciu zabawek.
Łączenie grup** w sali Dzwoneczków.

GODZ.

do godz. 17.00

Odbieranie dzieci przez rodziców.

* Godziny snu dzieci zależą od ich indywidualnych potrzeb.
** Łączenie grup może być zmienne w czasie, w zależności od ilości dzieci w grupach.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenie usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku prosimy zgłaszać poprzez aplikację Live Kid  do  godz. 17.00

Bezpośredni kontakt do opiekunek tylko w sprawach pilnych :
tel. nr 535-200-585

PRZEDSZKOLE

PLAN ZAJĘĆ NA WYBRANY DZIEŃ

GODZ.

6:30 – 8:30

DZIEŃ DOBRY! ...dzieci przychodzą do przedszkola.
* zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci,
działania i zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci,
* zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe
* zabawy integrujące grupę, praca indywidualna,
* rozmowy z dziećmi na interesujące tematy,
* przygotowanie do I-go śniadania, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

GODZ.

8:30 – 9:00

pierwsze śniadanie

GODZ.

9:00 – 11:00

* realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: zajęcia z całą grupą, w małych zespołach
oraz indywidualne; obserwacja i diagnoza,
* wycieczki, spacery,
* zabawy swobodne w sali, sali zabaw i na placu zabaw, służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci,
* planowane zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia: językowe, twórcze, taneczne, integracji sensorycznej itp.
* przygotowanie do II-giego śniadania, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

GODZ.

11:00 – 11:30

drugie śniadanie

GODZ.

11:30 – 13:00

MALUSZKI
* relaks i odpoczynek, także przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek
(w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej, filmy edukacyjne
* przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali
ŚREDNIAKI, STARSZAKI
* zabawy dydaktyczne, wychowawcze, ruchowe, na świeżym powietrzu, planowane zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia: językowe, twórcze, taneczne, integracji sensorycznej itp.
* zajęcia indywidualne, obserwacja, diagnoza
* przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

GODZ.

13:00 – 14:00

obiad

GODZ.

14:00 – 17:00

* rozchodzenie się dzieci,
* słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej, filmy edukacyjne
* zajęcia i zabawy dla dzieci wyrównujące braki i korygujące trudności,
* zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych
i środowiskowych konkursach, imprezach okolicznościowych i artystycznych
* podwieczorek około godz.15:00 – 15:30
* zabawy dowolne według zainteresowań dzieci oraz służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w sali i placu przedszkolnym