Plan zajęć Nowa Sól

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE

Poniżej znajdą Państwo informacje o planie dnia

ŻŁOBEK

PLAN ZAJĘĆ NA WYBRANY DZIEŃ

GODZ.

6.30 - 8.30

Przyprowadzanie dzieci do żłobka

GODZ.

7.00 – 8.30

Grupy połączone** – dzieci są z Opiekunkami w sali żłobka

GODZ.

8.20 – 8.30

Przyjmowanie dzieci do żłobka
Zabawy dowolne i kierowane przy użyciu zabawek

GODZ.

8.20 – 8.30

Toaleta

GODZ.

8.30 – 9.00

Pierwsze śniadanie

GODZ.

9.00 – 9.30

Toaleta i zabawy

GODZ.

9.30 – 10.00

Drugie śniadanie

GODZ.

10.30 – 10.50

Toaleta

GODZ.

10.50 – 11.30

Zajęcia edukacyjne, zabawy tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, sensoryczne, artystyczno- twórcze oraz relaksacyjne. Sen*

GODZ.

11.30 –12.00

Obiad

GODZ.

12.15 – 14.00

Sen*

GODZ.

14.00 - 14.30

Podwieczorek

GODZ.

14.30 - 15.00

Toaleta i zabawy

GODZ.

16.00 – 17.00

Łączenie grup** w żłobku.
Zabawy dowolne i tematyczne przy użyciu zabawek.

GODZ.

do godz. 17.00

Odbieranie dzieci przez rodziców.

* Godziny snu dzieci zależą od ich indywidualnych potrzeb.
** Łączenie grup może być zmienne w czasie, w zależności od ilości dzieci w grupach.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenie usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku prosimy zgłaszać sms’em do godz. 8.30 pod numer 883-100-475.

PRZEDSZKOLE

PLAN ZAJĘĆ NA WYBRANY DZIEŃ

GODZ.

6:30 – 8:30

- schodzenie się dzieci do przedszkola
- oferty przed podstawą programową np. działania z wykorzystaniem elementów metod: Pedagogiki Zabaw
- zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci
- zabawy integrujące grupę
- praca indywidualna
- rozmowy z dziećmi na interesujące tematy
- ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

GODZ.

8:30 – 9:00

pierwsze śniadanie
- śniadanie zgodne z obowiązującym jadłospisem na dany tydzień i czynności po

GODZ.

9:00 – 11:00

- realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: zajęcia z całą grupą, w małych zespołach oraz indywidualne
- obserwacja i diagnoza
- spacery, wycieczki
- zabawy swobodne w sali służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci
- zabawy swobodne i ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym
- zabawy ruchowe w sali
- przygotowanie do II-ego śniadania, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

GODZ.

11:00 – 11:30

drugie śniadanie
- śniadanie zgodne z obowiązującym jadłospisem na dany tydzień i czynności po

GODZ.

11:30 – 13:00

MALUSZKI
- relaks i odpoczynek, także przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek
(w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej
- dokumentacja obserwacji
- przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

ŚREDNIAKI
- zabawy dydaktyczne i wychowawcze
- zajęcia indywidualne, obserwacja, diagnoza
- zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe
- przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

STARSZAKI
- zabawy dydaktyczne i wychowawcze
- zajęcia indywidualne, obserwacja, diagnoza
- zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe
- przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

GODZ.

13:00 – 14:00

obiad
- zgodny z obowiązującym jadłospisem na dany tydzień i czynności po

GODZ.

14:00 – 17:00

- rozchodzenie się dzieci
- słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej, filmy edukacyjne
- zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
- zajęcia i zabawy dla dzieci wyrównujące braki i korygujące trudności
- zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali i na placu przedszkolnym
- zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych konkursach, imprezach okolicznościowych i artystycznych
- oferty po podstawie programowej np. działania z wykorzystaniem elementów metod: Pedagogiki Zabaw, Dobrego Startu i inne
- zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci