Oferty EFS

PLIKI I OFERTY PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNOŚCIOWEGO realizowanych w placówkach NIBYLANDIA : Zielona Góra, Nowa Sól, Świdnica

Nibylandia - Zielona Góra ( brak aktualnych projektów )

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargach ofertowych. W przypadku zainteresowania zapraszamy do zapoznania się z wybranymi plikami poniżej.

Nibylandia - Nowa Sól ( wszystkie projekty EFZ - ZAKOŃCZONO )

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargach ofertowych. W przypadku zainteresowania zapraszamy do zapoznania się z wybranymi plikami poniżej.

18.04.2018 –  ZAKOŃCZONY!  Oferta zatrudnienia w żłobku w Nowej Soli
18.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Oferta zatrudnienia w przedszkolu w Nowej Soli

02.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Nowej Soli
02.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Nowej Soli
09.05.2018 –ZAKOŃCZONY!  Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla żłobka w Nowej Soli
09.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki dla żłobka w Nowej Soli
09.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Nowa Sól – Regulamin naboru do przedszkola NIBYLANDIA
09.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Nowa Sól – Regulamin naboru do żłobka NIBYLANDIA
09.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Nowa Sól – Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola NIBYLANDIA
09.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Nowa Sól – Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka NIBYLANDIA
11.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe  nr 3 – na świadczenie usług cateringowych dla przedszkola w Nowej Soli
16.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego  nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Nowej Soli
16.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego  nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Nowej Soli
16.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe  nr 3 – na świadczenie usług cateringowych dla żłobka w Nowej Soli
16.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe  nr 3A – na świadczenie usług cateringowych dla przedszkola w Nowej Soli
21.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 1 – dostawa wyposażenia – mebli dla żłobka w Nowej Soli
21.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 2 – dostawa zabawek dla żłobka w Nowej Soli
21.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1A – dostawa wyposażenia i mebli dla żłobka w Nowej Soli
29.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 3 – dostawa cateringu dla żłobka w Nowej Soli
29.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 3A – na świadczenie usług cateringowych dla żłobka w Nowej Soli
30.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 1A – dostawa wyposażenia i mebli dla żłobka w Nowej Soli
30.05.2018 –ZAKOŃCZONY!  Wynik postępowania ofertowego nr 3A – dostawa cateringu dla przedszkola w Nowej Soli

05.06.2018 –ZAKOŃCZONY!  Zapytanie ofertowe nr 3B – na świadczenie usług cateringowych dla przedszkola w Nowej Soli
11.06.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 3A – dostawa cateringu dla żłobka w Nowej Soli
18.06.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 3B – dostawa cateringu dla przedszkola w Nowej Soli

17.09.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 2 – na świadczenie usług cateringowych dla przedszkola w Nowej Soli
17.09.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 4 – plac zabaw w Nowej Soli

09.10.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 4 – plac zabaw dla przedszkola w Nowej Soli
09.10.2018 –ZAKOŃCZONY!  Zapytanie ofertowe nr 1A – na dostawę i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli
09.10.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 4A – plac zabaw w Nowej Soli
25.10.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 4A – plac zabaw dla przedszkola w Nowej Soli
25.10.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 1A – dostawa i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli

10.12.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 1 – dostawa i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli
10.12.2018 –ZAKOŃCZONY!  Zapytanie ofertowe nr 1B – na dostawę i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli

27.01.2019 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 1B – dostawa i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli

05.02.2019 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1C – na dostawę i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli
05.02.2019 – ZAKOŃCZONY! Załącznik RODO

16.03.2020ZAKOŃCZONY! Regulamin rekrutacji do projektu – Żłobek Nowa Sól obowiązujący od 16.03.2020 r.

16.03,2020ZAKOŃCZONY! Wniosek do żłobka Nowa Sól RPO Lubuskie 2020 obowiązujący od 16 marca 2020

Nibylandia - Świdnica (aktualnie realizujemy projekt w ŻŁOBKU i PRZEDSZKOLU - patrz ``AKTUALNY``)

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargach ofertowych. W przypadku zainteresowania zapraszamy do zapoznania się z wybranymi plikami poniżej.

19.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie kuchni
21.03.2018 – ZAKOŃCZONY!  Zapytanie ofertowe nr 2 – dostawa produktów żywnościowych
21.03.2018 – ZAKOŃCZONY!  Oferta zatrudnienia w żłobku
22.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Regulamin rekrutacji do projektu – Żłobek Świdnica
22.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji – wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w Świdnicy
28.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania na dostawę wyposażenia kuchni w postępowaniu ofertowym

16.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Regulamin rekrutacji do projektu – Przedszkole Świdnica Nibylandia szansą na lepszy start
16.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Wniosek do przedszkola do projektu – Przedszkole Nibylandia w Świdnicy szansą na lepszy start
18.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Oferta zatrudnienia w przedszkolu w Świdnicy

16.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania na dostawę żywności do Żłobka Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
17.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
17.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy

27.07.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 4 – żywność

20.08.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 5 – plac zabaw
21.08.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania na dostawę żywności do Przedszkola Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
30.08.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 5 – dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Świdnicy

23.07.2020 – ZAKOŃCZONY! zapytanie ofertowe nr 4A – na dostawę wyposażenia multimedialnego i elektronicznego dla przedszkola w Świdnicy

19.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie kuchni
21.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 2 – dostawa produktów żywnościowych
21.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Oferta zatrudnienia w żłobku
22.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Regulamin rekrutacji do projektu – Żłobek Świdnica
22.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji – wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w Świdnicy
28.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania na dostawę wyposażenia kuchni w postępowaniu ofertowym

16.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Regulamin rekrutacji do projektu – Przedszkole Świdnica Nibylandia szansą na lepszy start
16.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Wniosek do przedszkola do projektu – Przedszkole Nibylandia w Świdnicy szansą na lepszy start
18.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Oferta zatrudnienia w przedszkolu w Świdnicy

16.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania na dostawę żywności do Żłobka Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
17.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
17.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy

27.07.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 4 – żywność

20.08.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 5 – plac zabaw
21.08.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania na dostawę żywności do Przedszkola Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
30.08.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 5 – dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1 – na dostawę produktów żywnościowych dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – ZAKOŃCZONY! zapytanie ofertowe nr 4 – na dostawę wyposażenia multimedialnego i elektronicznego dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – ZAKOŃCZONY! zapytanie ofertowe nr 3 – na dostawę zabawek i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – ZAKOŃCZONY! Wniosek zgłoszeniowy_do_projektu-Przedszkole_Swidnica

04.03.2020 – ZAKOŃCZONY! zapytanie ofertowe nr 2 – na dostawę mebli dla przedszkola w Świdnicy

19.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie kuchni
21.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 2 – dostawa produktów żywnościowych
21.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Oferta zatrudnienia w żłobku
22.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Regulamin rekrutacji do projektu – Żłobek Świdnica
22.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji – wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w Świdnicy
28.03.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania na dostawę wyposażenia kuchni w postępowaniu ofertowym

16.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Regulamin rekrutacji do projektu – Przedszkole Świdnica Nibylandia szansą na lepszy start
16.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Wniosek do przedszkola do projektu – Przedszkole Nibylandia w Świdnicy szansą na lepszy start
18.04.2018 – ZAKOŃCZONY! Oferta zatrudnienia w przedszkolu w Świdnicy

16.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania na dostawę żywności do Żłobka Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
17.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
17.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy

27.07.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 4 – żywność

20.08.2018 – ZAKOŃCZONY! Zapytanie ofertowe nr 5 – plac zabaw
21.08.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania na dostawę żywności do Przedszkola Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
30.08.2018 – ZAKOŃCZONY! Wynik postępowania ofertowego nr 5 – dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – AKTUALNY   Zapytanie ofertowe nr 1 – na dostawę produktów żywnościowych dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020AKTUALNY    zapytanie ofertowe nr 4 – na dostawę wyposażenia multimedialnego i elektronicznego dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020AKTUALNY    zapytanie ofertowe nr 3 – na dostawę zabawek i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020AKTUALNY    Wniosek zgłoszeniowy_do_projektu-Przedszkole_Swidnica

04.03.2020AKTUALNY    zapytanie ofertowe nr 2 – na dostawę mebli dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020AKTUALNY    Regulamin_naboru_do_przedszkola_NIBYLANDIA Świdnica II

16.03.2020 –  AKTUALNY    Wynik postępowania ofertowego nr 3 – wyposażenie w zabawki i pomoce dla przedszkola w Świdnicy

16.03.2020 –  AKTUALNY    Wynik postępowania ofertowego nr 2 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy

25.03.2020 – AKTUALNY    Wynik postępowania ofertowego nr 4 – wyposażenie multimedialne i elektroniczne dla przedszkola w Świdnicy

01.04.2020 – AKTUALNY   Wynik postępowania ofertowego nr 1 – dostawa żywności do Przedszkola Nibylandia w Świdnicy 

23.07.2020 – AKTUALNY   zapytanie ofertowe nr 4A – na dostawę wyposażenia multimedialnego i elektronicznego dla przedszkola w Świdnicy

12.08.2020 – AKTUALNY   Wynik postępowania ofertowego nr 4A – wyposażenie multimedialne i elektroniczne dla przedszkola w Świdnicy

21.08.2020 – AKTUALNY  Wynik postępowania ofertowego nr 5 – wykonanie bezpiecznej nawierzchni dla przedszkola w Świdnicy

28.08.2020 – AKTUALNY Wniosek zgłoszeniowy_do_projektu-Żłobek_Swidnica II załącznik do reg.

28.08.2020 – AKTUALNY Regulamin rekrutacji do projektu – Żłobek II Świdnica (1)

28.08.2020 – AKTUALNY Oferta zatrudnienia w żłobku – projekt II Świdnica

06.09.2020 – AKTUALNY   Zapytanie ofertowe nr 1-dostawa produktów żywnościowych – Żłobek II Świdnica

06.09.2020 – AKTUALNY   Zapytanie ofertowe nr 2 – na dostawę mebli dla żłobka w Świdnicy – Żłobek II Świdnicz

 08.09.2020 – AKTUALNY  Zapytanie ofertowe nr 3 – na dostawę wyposażenia i zabawek dla żłobka w Świdnicy – Żłobek II Świdnica

20.09.2020 – AKTUALNY  Wynik postępowania ofertowego nr 2 – wyposażenie w meble dla żłobka w Świdnicy

20.09.2020 – AKTUALNY Wynik postępowania ofertowego nr 3 – dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych dla żłobka w Świdnicy

20.09.2020 –AKTUALNY Zapytanie ofertowe nr 2A- na dostawę mebli dla Żłobka II w Świdnicy

28.09 2020 – AKTUALNY   Wynik postępowania ofertowego nr 1 – dostawa żywności dla Żłóbka Nibylandia w

Świdnicy 

28.09.2020 – Aktualny  Zapytanie ofertowe nr 1A-dostawa produktów żywnościowych dla Żłobka Nibylandia w Świdnicy

05.10.2020 – AKTUALNY Wynik postępowania ofertowego nr 2A – wyposażenie w meble dla żłobka w Świdnicy (2)

05.10.2020 –AKTUALNY  zapytanie ofertowe nr 2B- na dostawę mebli dla żłobka w Świdnicy (2)

09.10.2020 – AKTUALNY Wynik postępowania ofertowego nr 1A – dostawa żywności dla Żłóbka Nibylandia w Świdnicy

15.10.2020 – AKTUALNY  Wynik postępowania ofertowego nr 2B – wyposażenie w meble dla żłobka w Świdnicy

POJAWIŁY SIĘ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami. Chętnie doradzimy i odpowiemy na każde z nich.