NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo,

wchodzimy   w nowy szkolno-przedszkolno-żłobkowy rok. Poprzedni niespodziewanie był bardzo skomplikowany, następny również zapowiada się jako rok trudny, pełen wyzwań dla nas, dorosłych i dla naszych dzieci.

Chciałabym, wspólnie z Kadrą Pedagogiczną i Opiekuńczą,  zanim spotkamy się na zebraniach (jeśli to będzie możliwe) wprowadzić krótko Państwa w problematykę  nowego roku.

W ciągu roku, od września do czerwca w każdej grupie wiekowej realizowany jest program zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN, który obejmuje cztery integralne  obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według wybranego programu wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem  pakietów  edukacyjnych ( w tym roku wydawnictwa WSiP) w wymiarze około 1/5 czasu  podstawy programowej. Dzieci dostaną  pakiety edukacyjne na bieżący rok szkolny – odpłatność za nie będzie uwzględniona w rachunku wrześniowym.

W pracy wychowawczej i edukacyjnej kierujemy się przygotowanym przez nas Kalendarium Roku. Obowiązuje on zarówno w żłobku, jak i przedszkolu. Staramy się, by zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i pozostałe zajęcia podstawy programowej oraz wszelkie zajęcia dodatkowe prowadzone przez kadrę przedszkola były interesujące i atrakcyjne dla naszych dzieci, sprawiały im radość i pozwalały  na odkrywanie nowego w atmosferze emocji, zaciekawienia, a nawet magii. Chcemy, by dzieci wiedziały, że każda aktywność niesie ze sobą naukę i możliwość kreowania samego siebie.

Stąd w dużej mierze opieramy swoją pracę pedagogiczną, edukacyjną o zasady pedagogiki myślenia twórczego, która zawiera także elementy pedagogiki zabawy, pedagogiki Montessori, integracji sensorycznej, arteterapii i jest fundamentem naszych poczynań.

Plany wynikające z  kalendarium aktualizujemy  co miesiąc i  przekazujemy Państwu  na naszej specjalnej tablicy informacyjnej pn. „Twoja przygoda z NIBYLANDIĄ”. Relacje ze wszystkich tych wydarzeń   wraz ze zdjęciami można znaleźć na naszym profilu na facebooku … polubcie Państwo nasz profil .

Liczymy przy realizacji naszych planów na dobrą współpracę z Państwem, pomoc      w organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi, interesujących warsztatów tematycznych, wypraw itp.

Chcemy kontynuować działania podjęte lub utrwalane w ubiegłym roku, niektóre rozszerzając i udoskonalając. Tworzymy w ten sposób wartościową Tradycję Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest przedszkole.

Zachęcamy do korzystania z naszych edukacyjnych kącików: „Małej biblioteki”, porad logopedy i psychologa.

W grupach wiekowych realizować będziemy nasze  całoroczne przedszkolne projekty np. „Kreatywny Przedszkolak”, „Przyjaciele zwierząt w Nibylandii”,, „Wesoła sensoryka”, „Miauczy kotek z kaczką dziwaczką”, „Bajki świata”, „Egzotyczne zwierzęta” itp.

W ciągu roku kilkakrotnie zaprosimy Państwa na różne wspólne wydarzenia: okazjonalne  przedstawienia, międzypokoleniowe spotkania warsztatowe, konkursy. Jest to zawsze dobra okazja do obserwacji swego dziecka i spędzenia z nim czasu na  twórczych działaniach. Jednak w bieżącym roku rozpoczniemy te spotkania dopiero w grudniu.

Od października natomiast rozpoczniemy zajęcia dodatkowe podstawy programowej (rytmika, tańce, zajęcia z logopedą i język angielski) o zajęciach pozaprogramowych będziemy informować Państwa na bieżąco.

Proszę zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, które dostaną Państwo razem z listem. Do 15 września prosimy o deklarację i wpłatę, jeśli Państwo zdecydują się ubezpieczać dziecko w placówce.

Załączamy także do listu Podstawowe Zasady Sanitarne Obowiązujące w Nibylandii – prosimy o podpisanie zaznajomienia się z nimi na listach w grupach. Zasady te generalnie nie zmieniają się i obowiązują u nas od maja br.

 

Szanowni Państwo,                                          

Dobra, życzliwa dzieciom i twórcza praca Nibylandii jest naszą – całej Kadry – ogromną pasją i wspólną troską.  Pragniemy, by dzieci podczas  pobytu u nas doświadczyły  dużo mądrości, radości, by był to dla nich czas twórczego wszechstronnego rozwoju, czas piękny, który pozostawi w ich sercach i umysłach trwały ślad, pozwalający na dalsze rozwijanie skrzydeł!

Liczymy w tym względzie na życzliwą współpracę z Państwem i na Państwa zaufanie. DO ZOBACZENIA W NIBYLANDII!

 

 

– z poważaniem