Uroczystości w placówce

Życie przedszkolne obfituje w różnego rodzaju uroczystości. Są one swojego rodzaju festiwalem umiejętności i wiedzy dzieci zdobytych w ciągu roku szkolnego. Spotkania te pozwalają na integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego, na bliższe poznanie się rodziców. Nawiązanie takich kontaktów jest niezmiernie ważne dla nas, nauczycieli.

Harmonogram stałych imprez przedszkolnych.

Pasowanie na przedszkolaka
Święto Niepodległości 11 Listopada

Zabawa andrzejkowa
Spotkanie z Mikołajem
Wigilia w przedszkolu
Bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Powitanie wiosny
Wystawa prac wielkanocnych
Dzień Matki, Ojca,
Dzień dziecka

Festyn Rodzinny

Pożegnanie przedszkola

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świdnicy

Nasza Placówka współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świdnicy    w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

Nasza współpraca to:

1) edukacja kulturalna dzieci, poprzez aktywny udział w zespołach i kołach zainteresowań, a także przekazywanie i udostępnianie wiedzy o sztuce, uczenie jej rozumowania i właściwego odbioru,

2) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie kulturalnych potrzeb oraz zainteresowań  dzieci,

5) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,

Wyprawy do kina

Małe kino …. wspólne oglądanie filmów na dużym ekranie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy to prawdziwa przygoda. Dzieci uczą się doceniać wartość oglądanych filmów, ich treści, przesłań. Po projekcji organizujemy razem z pracownikami GOK Świdnica zajęcia plastyczne – tematycznie związane z oglądanym filmem.