U nas najlepiej

Przedszkole prowadzi własną kuchnię, która spełnia wszystkie normy żywienia zbiorowego.
Codziennie Panie kucharki przygotowują w niej trzy smaczne, urozmaicone posiłki.
Uwzględniamy indywidualną dietę dziecka

Uczymy się języków obcych

Wielu rodziców zastanawia się, kiedy ich dzieci powinny zacząć naukę języka obcego. Nie ma jednak uniwersalnego wieku, w którym maluch jest gotowy na rozpoczęcie przygody z angielskim czy niemieckim. Każdy mały człowiek jest inny i rozwija się we własnym tempie. Eksperci twierdzą jednak, że im wcześniej zaczniemy oswajać dziecko z obco brzmiącym językiem, tym są większe szanse, że szybko i skutecznie opanuje ono umiejętności komunikowania się. Metoda Helen Doron zakłada nawet, że już 3-miesięczne niemowlęta mogą rozpocząć naukę angielskiego.

Ćwiczymy razem

Aby zapobiec wadom postawy u dzieci należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy  aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym.

Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:

korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Cele te realizowane są w naszej placówce.

Rozwój przez taniec.

Taniec to gimnastyka dla ciała i dla umysłu. Ruch i rozciąganie w tańcu poprawiają sylwetkę i wpływają na leprze dotlenienie organizmu. Tańcząc dziecko bawi się z innymi w grupie co pomaga nawiązać relacje i dodaje pewności siebie.