ZABAWY NA JESIENNĄ SŁOTĘ

Inspiracją do powstania metody KLANZY stała się pedagogika zabawy, która w swym symbolicznym rozumieniu miała wesprzeć system uczenia się. Tym samym celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z grupą.
Walor edukacyjno-wychowawczy:
wspomaga integrację;
uczy współzależności;
ćwiczy refleks i spostrzegawczość;
ćwiczy zwinność i zręczność;
buduje zaufanie;
wspomaga relaksację;
uczy przestrzegania zasad;
rozwija wyobraźnię;
ćwiczy koordynację.