Z WIZYTĄ W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kiedy widzimy, że nasze dziecko wykazuje zainteresowanie muzyką, jest zdolne i chętne do nauki, z całą pewnością zastanawiamy się nad tym, czy szkoła muzyczna nie byłaby dla niego dobrym pomysłem. warto się zastanowić, bowiem korzyści z tego wynikających jest naprawdę bardzo dużo.
Szkoła muzyczna uczy cierpliwości, uporu w dążeniu do celu, uczy systematyczności i wrażliwości na piękno.
„Ludzie posiadający zdolności plastyczne i muzyczne są swego rodzaju artystami. W wielu przypadkach zdecydowanie lepiej się uczą, nie mają problemów z pamięcią i koncentracją, są bardziej pewne siebie. Muzyka to jednak coś więcej, to przede wszystkim wrażliwość- wrażliwość na świat, na ludzi, na wszystko to, co nas otacza. Dzieci mające kontakt z muzyką już od najmłodszych lat widzą w dźwiękach coś więcej, niż tylko wybrzmiewane w odpowiedni sposób nuty. Dla takich osób, dla których szkoła muzyczna i nauka gry na instrumentach stanowi cały niemal świat, piękno ma zdecydowanie inną wartość i inne znaczenie.”