WESOŁE JUDO Z PANEM ŁUKASZEM

Program zajęć gimnastycznych z elementami judo dla dzieci w wieku przedszkolnym to zajęcia opierające się na grach i zabawach ruchowych, co pozwala na wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe bazują na podstawowych ćwiczeniach z zakresu judo z elementami gimnastyki, zabaw ruchowych oraz ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową. Zajęcia te powodują rozładowanie nadmiernej energii spowodowanej dużą aktywnością układu nerwowego charakterystyczną dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Właściwe ukierunkowanie tej ulubionej formy ruchu może spowodować duży wzrost podstawowych sprawności ruchowych u dzieci takich jak: szybkość, zwinność, skoczność, koordynacji, celności. Współdziałanie w grupie w trakcie gier i zabaw kształtuje charakter dziecka, umiejętność zgodnej zabawy, odpowiedzialność indywidualną i grupową o raz umiejętność przegrywania i wygrywania.