ŚWIĘTO FLAGI – MAJÓWKA W NIBYLANDII

Początek maja to okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii naszej Ojczyzny: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3-go Maja. W Nibylandii nie zapominamy o tych ważnych datach, w związku z tym w każdej grupie prowadzone były zajęcia dydaktyczne o tematyce patriotycznej, polskim godle, barwach narodowych oraz hymnie Polski. Naszym celem jest kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw oraz uczuć patriotycznych. Dlatego dzisiaj, ponieważ 2 maja wypada w Niedzielę, przedszkolaki z okazji świąt majowych w uroczysty sposób wraz z nauczycielami złożyły kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Polskę. Dla naszych dzieci była to wspaniała lekcja podkreślającą, że każdy przedszkolak to Mały Polak.