ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH

Zadania przedszkola to m.in. rozwijanie kompetencji kluczowych. Jednym z nich jest kształtowanie kompetencji cyfrowych. Naszym zadaniem jest wychowanie dzieci do umiejętnego korzystania z urządzeń cyfrowych, podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej z ich wykorzystaniem. Kompetencje cyfrowe to m.in. poszukiwanie i przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem technologii multimedialnej. Technologie cyfrowe uczą kreatywności oraz logicznego myślenia. Kompetencje cyfrowe to nie tylko laptop, smartfon czy tablet. To przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, motywowanie do poszukiwania przez dzieci odpowiedzi na nurtujące je problemy w sposób dla nich ciekawy, angażujący do działania. Edukacja medialna z jednej strony jest źródłem wiedzy i rozrywki, z drugiej natomiast niesie wiele zagrożeń dla dziecka. Dobrze więc, aby zdawało ono sobie z nich sprawę. W naszym przedszkolu realizujemy różne działania, m.in:  Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w pracy edukacyjnej- komputerów, tablicy multimedialnej, programów komputerowych, magnetofonu, Internetu,- nauka kodowania przez zabawę- realizacja zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci. Całoroczne zajęcia komputerowe z 5,6-latkami , realizacja własnego programu komputerowego oraz zajęcia z robotyki.