PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Realizując obowiązki zapisane w Programie ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych będą Państwo codziennie informowani o jakości powietrza w naszym regionie. W tym celu w korytarzu głównym powstała tablica informacyjna, która codziennie rano będzie aktualizowana. Strzałka na tablicy informuje o bieżącym stanie powietrza na dany dzień. Bardzo prosimy również o zapoznanie się z procedurami jakie zostały wdrożone na placówce – zostaną one przypięte do załącznika na platformie LIVEKID. Procedury wywieszone są również w korytarzach na tablicach informacyjnych.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Ty, Marzena Konrad, Natalia Jaworska i 5 innych użytkowników