„PALMOWA” RYWALIZACJA

W Wielki Czwartek został rozstrzygnięty konkurs ” Na najbardziej kreatywną palmę wielkanocną”. Celem konkursu było
popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
rozbudzanie inwencji twórczej oraz kreatywności,
przekaz wartości i tradycji ludowej.
Palmy były przepiękne, więc komisja postanowiła nagrodzić wszystkich biorących udział w konkursie, natomiast zamiast tradycyjnych trzech pierwszych miejsc było pierwszych sześć
I mejsce – Janek
II miejsce – Wiktoria
III miejsce – Adrianna
IV miejsce – Bianka
V miejsce – Matylda
VI miejsce – Leon.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!