NA POCZCIE

Przedszkolaki coraz lepiej orientują się w otaczającym je środowisku – warunkuje to zwiedzaniem miejsc naszych okolic. W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Lemurki i Pandy tym razem wybrały się na pocztę. Celem wycieczki było wysłanie samodzielnie przygotowanych dzień wcześniej listów do koleżanek i kolegów ze Świdnicy i Zielonej Góry. Przy okazji pobytu w urzędzie pocztowym, dzieci zobaczyły jak wygląda praca na poczcie z drugiej strony okienka. Przedszkolaki dowiedziały się również jaka jest droga listu, paczki i innych przesyłek. Pani Ania- urzędniczka poczty przybliżyła dzieciom znaczenie wyrazów takich jak: list, paczka, adresat. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, nasze dzieciaczki zachowywały się wzorowo. Serdecznie dziękujemy Pani Ani.