„MALUCH +” 2020

Informujemy, że «Nibylandia» s.c.Marek Małkiewicz, Wiesław Golec otrzymała dotacją celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Żłobka « Nibylandia » w Nowej Soli, otrzymują dofinansowanie w wysokości stu trzydziestu pięciu złotych (135 zł) na 1 dziecko w ujęciu miesięcznym na okres jednego roku, tj. od 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r., w ramach ww. Programu.