Judo jest dyscypliną sportu pochodzącą z Japonii. Dosłownie oznacza „łagodną drogę”, „drogę do zwinności”. Na treningi składają się ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyczne, akrobatyczne, siłowe, zwinnościowe, gibkościowe, techniczne. W treningu stosuje się także elementy współpracy, gry zespołowe będące często podstawą i przygotowaniem do właściwego treningu judo. Judo to sport, który rozwija wszechstronnie – zarówno ciało jak i umysł (rozwój psychofizyczny).  Judo rozwija u młodego człowieka wiele cech zarówno fizycznych jak i psychospołecznych, takich jak: zwinność, siłę, wytrzymałość, szybkość, spostrzegawczość, odwagę, odporność, koncentrację, poszanowanie zasad, siebie i drugiego człowieka, itp.

Informacja zaczerpnięta z http://www.judobusido.pl/judo

Zajęcia Judo z Panem Łukasz Grodzicki 🤸🏃‍♀️🤸‍♂️