INTEGRACJA WZROKOWO – RUCHOWA

„Motylki” ćwiczą rączki.
Integracja wzrokowo-ruchowa jest umiejętnością łączenia tego, co widzimy, z tym co wykonujemy. Prawidłowa koordynacja to umiejętność niezbędna do opanowania zdolności pisania, rysowania, malowania czy ćwiczeń gimnastycznych. Dlatego tak ważne jest, by dzieci doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową już od jak najmłodszych lat.
https:/sensoludki.pl/integracja-wzrokowo-ruchowa-w-zlobku-zalety/