DWA TYGODNIE Z MUZYKĄ

Dwa tygodnie z muzyką w NIBYLANDII
Muzyka jest źródłem intensywnych emocji. Aby przygotować dziecko do jej świadomego odbioru konieczna jest między innymi systematycznie realizowana edukacja muzyczna. Odbywa się ona m.in. przez codzienne śpiewanie piosenek w przedszkolu, często prowadzone zabawy muzyczne i regularnie organizowane zajęcia umuzykalniające.
Uwzględniając przy tym możliwości rozwojowe dzieci.