Muzyka i dziecko.

O tym, że rola muzyki w procesie wychowawczo – dydaktycznym dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym ma ogromne znaczenie nie trzeba nikogo przekonywać. W tym okresie muzykalność dziecka uznawana jest za ważną cechę rozwojową o dużej dynamice. Upodobanie do muzyki jest naturalnym zjawiskiem. Dzieci uwielbiają śpiewać, tańczyć, słuchać muzyki i grać na instrumentach. Kształcenie muzyczne dziecka   dokonuje się poprzez piosenkę, improwizację i ruch.

Jednym z pierwszych kontaktów dziecka z muzyką jest jego własny śpiew, a najprostszą formą muzyczną – piosenka oraz bezpośrednie słuchanie muzyki. Rola piosenek w ogólnym i muzycznym rozwoju dziecka jest bardzo duża. Dzięki różnorodności charakteru i nastroju śpiewanych piosenek wzbogaca się świat uczuć dziecka, kształtuje postawa estetyczna. Teksty piosenek poszerzają wiadomości o świecie i otoczeniu, wzbogacają doświadczenia i rozwijają słownictwo dziecka.