Monthly Archives: marzec 2022

Wsparcie dziecka w poznawaniu nowego miejsca, jakim jest przedszkole, wymaga wielopłaszczyznowego działania. Dlatego praca nad zaklimatyzowaniem się dziecka w nowym miejscu, jakim jest przedszkole, wymaga oddziaływań zarówno rodziców, opiekunów dziecka, jak i nauczycieli. Pierwszego kwietnia ruszamy. Została utworzona nowa grupa […]